Nhà viết kịch TÀO MẠT (1930 – 1993)

1. TIỂU SỬ

Nhà viết kịch Tào Mạt tên thật là Nguyễn Duy Thục (có lúc viết là Nguyễn Đăng Thục). Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1930, tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mất ngày 13 tháng 04 năm 1993 tại Hà Nội.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông tham gia các hoạt động cách mạng do Việt Minh tổ chức từ 1942, khi còn rất ít tuổi. Tham gia cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở Hà Tây và là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1946, khi mới 16 tuổi. Ồng đặc biệt yêu thích văn học Hán – Nôm và chủ yếu tự học để nghiên cứu. Từng là chiến sĩ, Phó đoàn trưởng Đoàn văn công Quân khu 3, Đại tá, chuyên viên văn hóa văn nghệ quân đội, cán bộ sáng tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

3. TÁC PHẨM

Kịch:

Cái ba lô (1958).

Chèo:

Chị Tâm bến Cốc (1960).

Đường về trận địa (1966).

Trong phòng trực chiến (chèo, 1965).

Đỉnh cao phía trước (chèo, 1967).

Nguyễn Viết Xuân (viết chung với Nguyễn Đức Thuyết, 1970).

– Bộ ba vở chèo Bài ca giữ nước: gồm các vở: Lý Thánh Tông tuyển hiền, Ỷ Lan nhiếp chínhLý Nhân Tông học làm vua. (1979 – 1985)

Tiểu luận:

Những lời tâm huyết (tiểu luận nghệ thuật, 1993)

Thơ:

Thơ chữ Hán Tào Mạt (1994)

Ngoài ra, ông còn rất nhiều những kịch bản khác chưa in nhưng đã công diễn.

4. GIẢI THƯỞNG

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt I, 1996.