Slide Bảo tàng văn học 3
Slide Bảo tàng văn học 1
Slide Bảo tàng văn học 2
Gian khánh tiết Bảo tàng văn học Việt Nam

GIỜ THAM QUAN

Sáng: Từ 8h00 đến 12h00
Chiều: Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần 

ĐĂNG KÝ THAM QUAN
Đường đến Bảo tàng Văn học
Ngõ 275 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Hướng dẫn tìm đường