NHÀ THƠ XUÂN DIỆU (1917 – 1985)

Nhà thơ Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu. Ông sinh ngày 02 tháng 02 năm 1917 tại Bình Định. Quê  tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Mất ngày 18 tháng 12 năm 1985 tại Hà Nội.

Sau khi đậu Tú tài, năm 1940, nhà thơ làm viên chức ở Mỹ Tho. Năm 1943, ông xin thôi việc ra Hà Nội. Năm 1944, ông tham gia phong trào Việt Minh. Sau cách mạng Tháng Tám, ông hoạt động trong hội Văn hóa Cứu quốc, là Thư ký tòa soạn tạp chí Tiên Phong. Trong kháng chiến chống Pháp, ông công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam và là Thư ký tòa sọan Tạp chí Văn nghệ. Sau năm 1954, ông là Ủy viên thường vụ, Ủy viên Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa I, II, III). Đại biểu Quốc hội khóa I. Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Nghệ thuật Cộng hòa Dân chủ Đức (1983).

Tác phẩm của Ông đã xuất bản gồm nhiều thể loại:

Về Thơ có các tập:

– Thơ thơ (1938, tái bản nhiều lần);

– Gửi hương cho gió (1945, 1967);

– Ngọn quốc kỳ (1945, 1961);

– Hội nghị non sông (1946);

– Dưới sao vàng (1949);

– Riêng chung (1960);

– Mũi Cà Mau – Cầm tay (1962);

– Một khối hồng (1964);

– Hai đợt sóng (1967);

– Tôi giầu đôi mắt (1970);

– Hồn tôi đôi cánh (1976);

– Thanh ca (1982);

– Một chùm thơ (tuyển, Pari, 1983);

– Tuyển tập Xuân Diệu – tập I ( 1982, 1986).

Về Văn xuôi có tác phẩm:

– Phấn thông vàng (1939, 1967);

– Trường ca (1945, 1957);

– Miền Nam nước Hung (1950);

– Triều lên (1958).

Về Tiểu luận phê bình, ông đã xuất bản các tác phẩm:

– Thanh niên với quốc văn (1945);

– Những bước đường tư tưởng của tôi (1958);

– Dao có mài mới sắc (1963);

– Và cây đời mãi mãi xanh tươi (1971);

– Lượng thông tin và những kỹ sư tâm hồn ấy (1978);

– Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (2 tập, 1981, 1982);

– Công việc làm thơ (1984).

Về Dịch thuật, ông đã chuyển ngữ các tác phẩm:

– Thi hào Nadim Hitsmet (1962);

– Vây giữa tình yêu (1968);

– Thơ Nicôla Ghiden (1982);

– Những nhà thơ Bungari (1985)….

Ông được trao tặng

– Giải thưởng văn học Hội Văn học, Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 – 1955 (tập thơ Ngôi Sao).

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học & Nghệ thuật, đợt I, 1996.