Văn học Việt Nam thời kỳ Cận hiện đại

    Được trưng bày và giới thiệu ở tầng 2 và tầng 3 của bảo tàng với các tác giả văn học tiêu biểu nhất gắn liền trào lưu văn học cách mạng, trào lưu văn học hiện thực phê phán và trào lưu văn học lãng mạn. Các sáng tác thời kỳ này còn phản ánh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, phản ánh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta với các tác giả tiêu biểu: Nhà thơ Tố Hữu, nhà văn Nam Cao, nhà văn Vũ Trọng Phụng, nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà thơ Xuân Diệu, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nữ sĩ Xuân Quỳnh, nhà thơ Lê Anh Xuân …

Ngoài giới thiệu về các nhà văn, nhà thơ thì phần trưng bày về văn học Việt Nam thời kỳ cận hiện đại còn tái hiện lại hoạt động của Hội văn nghệ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 1949 -1954 ở chiến khu Việt Bắc với những hình ảnh rất gần gũi và chân thực về một thời kỳ đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy nhiệt huyết của các Văn nghệ sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại của dân tộc.