Tượng danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm

Danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) hiệu là Bạch Vân am cư sĩ, thường được tôn xưng là Thuyết Giang phu tử.

Tượng danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm tại BTVHVN

Trạng nguyên thời Mạc – Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nổi danh nhờ tài học sau rộng, tầm nhìn chiến lược, mà còn được người đời tôn kính vì những lời sấm truyền chính xác. Trong lịch sử khoa cử nước ta, Nguyễn Bỉnh Khiêm là vị trạng nguyên đặc biệt. Nguyễn Bỉnh Khiêm được triều đình đương thời trọng dụng bởi tầm nhìn chính trị rộng. Sử sách cũng như người đời thừa nhận, Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, nhà tiên tri số một Việt Nam. Không chỉ có tầm nhìn sâu rộng, Tuyết Giang phu tử còn nổi tiếng với khả năng tiên tri. Ngày nay, người đời còn lưu truyền nhiều tiên đoán được cho là của ông và gọi chung là Sấm trạng Trình.

Tượng danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm có thể được coi là người đầu tiên trong lịch sử nước ta nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ chủ quyền biển Đông.

Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những tác gia văn học lớn đầu tiên có ảnh hưởng quan trọng của nền văn học nước nhà, được lưu truyền qua nhiều thế hệ với vị trí đặc sắc.

“Được thể hiện chân dung Nguyễn Bỉnh Khiêm là một tự hào, vinh dự lớn để ngưỡng vọng một nhân cách, một tài năng thông tuệ, một thi hào lớn của dân tộc” (Vũ Tiến)

Hiện nay, tượng danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm được đặt tại khu vườn tượng của Bảo tàng Văn học Việt Nam 275 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.

Vũ Tiến