Nhà văn Tùng Điển (1947 -2022)

Nhà văn Tùng Điển
Nhà văn Tùng Điển

1. Tiểu sử

Nhà văn Tùng Điển tên khai sinh là Trần Quang Điển. Ông sinh ngày 01 tháng 01 năm 1947 tại làng Ngũ Hiệp (nay là xã Ngũ Hiệp), huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1978. Ông mất ngày 10 tháng 07 năm 2022 thai Thành phố Hà Nội

2. Quá trình công tác:

Tốt nghiệp Đại học, sau đó ông trải qua các công tác: tham gia quân đội, biên tập viên xuất bản, Phó tổng biên tập tạp chí Tác phẩm mới của Hội Nhà văn Việt Nam. Chánh văn phòng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học &Nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học &Nghệ thuật Việt Nam khoá VII. Phó Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học &Nghệ thuật Việt Nam khoá VIII, IX

3. Tác phẩm:

– Những ô cửa màu nâu (tập truyện, 1975);

– Mạch ngầm (tiểu thuyết, 1976);

– Những đứa con thành phố (truyện vừa, 1979);

– Khoảng trống (tiểu thuyết, 1983);

– Bức ký hoạ (tập truyện, 1985);

– Ngọn đèn như quả hồng chín (truyện vừa, 1987);

– Bãi vắng (tập truyện ngắn, 2002).

4. Giải thưởng:

– Giải thưởng của Hội Văn học & Nghệ thuật Hà Nội cho tiểu thuyết Mạch ngầm, 1976.

– Giải thưởng Văn học Công nhân cho tập truyện ngắn Những ô cửa màu nâu, 1976.

– Giải thưởng Văn học Hà Nội 5 năm lần thứ nhất cho tập truyện ngắn Những ô cửa màu nâu, 1980

– Giải C của Hội Văn học & Nghệ thuật Hà Nội cho tiểu thuyết Khoảng trống, 1983.

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học & Nghệ thuật đợt 4 năm 2017.