Nhà thơ Trần Quang Quý

Nhà thơ Trần Quang Quý
Nhà thơ Trần Quang Quý

1. Tiểu sử:

Nhà thơ Trần Quang Quý sinh ngày 02 tháng 01 năm 1955 tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn  Việt Nam năm 1993.

2. Quá trình công tác:

Từ năm 1971 đến năm 1977, nhà thơ Trần Quang Quý tham gia lực lượng Công an Nhân dân vũ trang, (nay là Bộ đội Biên phòng) tại các tỉnh Nghệ An, An Giang, Kiên Giang. Từ năm 1977 đến năm 1982, ông là cán bộ văn hóa thông tin Phú Thọ. Từ năm 1983 đến năm 1985, ông theo học khóa II Trường Đại học Viết văn Nguyễn Du. Từ năm 1988 đến năm  1994, ông là Trưởng ban biên tập báo Nông dân Việt Nam (nay là báo Nông thôn ngày nay). Từ năm 1994 đến năm  1998, ông là biên tập viên, rồi Tổng biên tập tạp chí Dân số & Gia đình. Từ năm 1996 đến năm 2000: ông theo học và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 1998 đến năm 2005, ông là Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội. Năm 2009, ông chuyển sang làm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho đếnk hi nghỉ hưu vào năm 2019.

3. Tác phẩm:

Viết tặng em trong ngôi nhà chật (thơ, 1990);

– Mắt thẳm (thơ, 1993);

– Lời sám hối muộn mằn (phim truyện, 1995);

– Chị Châu (phim tuyện, 1996);

– Giấc mơ hình chiếc thớt (thơ, 2003);

– Siêu thị mặt (thơ, 2006);

– Cánh đồng người (thơ song ngữ, 2010);

– Bờ sông trăng sáng (truyện ngắn, 2010);

– Màu tự do của đất (thơ, 2010);

– Ga sáng (thơ, 2016);

– Namkau (thơ, 2016);

– Bay lên những giấc mơ (bút ký, 2017);

– Nguồn (thơ, 2019);

– Ngô Văn Dụ – người làng Rau (ký, 2019);

– Chảy trên dòng thời gian (thơ, 2020);

– Ướp nhớ (thơ Namkau, 2020)…

4. Giải thưởng:

– Giải nhì thơ tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1983 – 1984.

– Giải thưởng thơ tuần báo Văn nghệ các năm 1990, 1995.

– Giải ba truyện ngắn báo Người Hà Nội, năm 1986.

– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, tập thơ Giấc mơ hình chiếc thớt, năm 2004.

– Giải nhất thơ 50 năm Bộ đội biên phòng (1959 – 2009).