Nhà thơ Quang Huy (1936 – 2015)

Nhà thơ Quang Huy
Nhà thơ Quang Huy

1. Tiểu sử :

Nhà thơ Quang Huy tên khai sinh là Nguyễn Quang Huy. Sinh ngày 05 tháng 06 năm 1936 tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1978. Mất ngày 19 tháng 02 năm 2015.

2. Quá trình công tác:

Tốt nghiệp khoa văn Đại học Sư phạm,  Dạy học ở Khu học xá Trung ương (Trung Quốc) và ở Nghệ An. Công tác tại Hội Văn nghệ Nghệ An trong những năm chống Mỹ. Từ năm 1975 về làm biên tập ở Nhà xuất bản Văn học (Trưởng ban). Từ năm 1985 đến năm 1999: Giám đốc Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin. Từ năm 1995 đến năm 2000: là Trưởng ban công tác nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam. Từ 2006: là  Uỷ viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam. Ông mất ngày 19 tháng 02 năm 2015 tại Hà Nội.

3. Tác phẩm:

Thơ:

– So và đất, (in chung  1968).

– Nơi giáp mặt (in chung  1968).

– Đêm mùa hạ,

– Kể chuyện chim (1975),

– Gió từ đâu (1976)

– Chim gọi mùa (1977),

– Đốm sáng đêm mùa hạ (1978),

– Gió từ tay mẹ (1982),

– Dòng suối thức (thơ 1983).

– Từ quả trứng tròn,

– Thơ Quang Huy,

– Trăm lẻ một chuyện cười (1983),

Truyện vừa và truyện dài:

– Hoa Xuân Tứ, (1968),

– Mùa lũ (1970),

– Chuyện xóm Lên (1976)

– Ngôi nhà trống (1975).

– Ở một vùng bãi sông (1983),

– Bến sông,

– Thuyền trưởng thuyền số 6.

4. Giải thưởng:

– Giải thưởng thơ báo Văn nghệ  năm 1961.

– Giải nhất Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng năm 1968 cho tác phẩm Hoa Xuân Tứ

– Giải nhì Văn học thiếu nhi do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng năm 1983 cho tác phẩm thơ thjieeus nhi Dòng suối thức

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học &Nghệ thuật đợt 4 năm 2017.