Nhà văn Nam Hà (1935 – 2018)

Nhà văn Nam Hà
Nhà văn Nam Hà

1. Tiểu Sử:

Nhà văn Nam Hà tên khai sinh là Nguyễn Anh Công. Ông sinh ngày 18 tháng 01 năm 1935 tại Xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1974. Ông mất ngày 19 tháng 05 năm 2018 tại Hà Nội.

2. Quá trình công tác:

Nhà văn Nam Hà hoạt động trong đội thiếu niên và thanh niên Cứu quốc ở quê hương từ năm 1945. Năm 1950, ông nhập ngũ, làm phóng viên báo Giữ làng (tỉnh đội Nghệ An). Từ năm 1950 đến năm 1959, nhà văn chiến đấu, phục vụ tại chiến trường Bình Thị Thiên và vùng giới tuyến. Năm 1960, ông được điều ra Hà Nội làm biên tập viên tạp chí Văn nghệ quân đội, sau đó ông xung phong vào chiến trường khu 6, miền Đông Nam bộ. Sau năm 1975, ông tiếp tục công tác ở tạp chí Văn nghệ quân đội, làm Trưởng ban sáng tác, Thư ký Chi hội Nhà văn Quân đội, Đại tá, Phó Ban văn học An ninh – Quốc phòng (Hội Nhà văn Việt Nam).

3. Tác phẩm:

Nhà văn Nam Hà đã in 5 tập tiểu thuyết, 3 tập truyện ngắn, 2 tập ký sự, 1 tập thơ và nhiều tập bút ký, truyện ký, trong đó có những tác phẩm sau:

– Đất Miền Đông (tiểu thuyết, 2 tập, 1983);

– Trong vùng tam giác sắt (tiểu thuyết, 2 tập),

– Mùa rẫy (truyện, 1978);

– Dặm dài đất nước (bút ký, 1994);

– Sự kỳ diệu của lịch sử (tản văn, 2003);

– Khi Tổ quốc gọi lên đường (thơ, 1975);

– Ngày rất dài (tiểu thuyết, 2004).

4. Giải thưởng:

– Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (1994),

– Giải thưởng Hội Văn nghệ Sông Bé (1994),

– Giải thưởng Nguyễn Thông (Bình Thuận, 1996),

– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1996).

– Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (2004).

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học & Nghệ thuật đợt 2 năm 2007.