Nhà thơ XUÂN HOÀNG (1925 – 2004)

1. Tiểu sử:

Nhà thơ Xuân Hoàng, bút danh Minh Thi, tên khai sinh là  Nguyễn Đức Hoàng. Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1925 tại Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quê gốc xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đảng viên Đảng Công sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam 1957. Ông mất tháng 01 năm 2004.

  1. Quá trình sáng tác:

Nhà thơ Xuân Hoàng sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình. Ông học chữ Hán từ lúc tuổi vỡ lòng, học bậc tiểu học ở Đồng Hới, rồi vào Huế học tiếp trung học. Học hết bậc trung học năm 1945, ông theo cách mạng làm nghề dạy học, làm cán  bộ văn hóa; làm báo; hoạt động văn nghệ ở Liên khu IV. Phó chủ tịch Hội Sáng tác Văn nghệ Liên Khu 4.

Từ sau 1954, ông là Trưởng phòng văn nghệ Ty văn hóa Quảng Bình. Từ năm 1956, ông chuyển sang chuyên sâu sáng tác và làm công tác quản lý văn nghệ. Ông cũng là một trong số những nhà văn, nhà thơ thuộc thế hệ đầu tiên tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam từ Đại hội lần thứ nhất (1957). Tư năm 1959, ông là biên tập viên, trưởng phòng Văn học Việt Nam Nhà xuất bản Văn Học. Năm I963 ông trở về địa phương, làm Hội trưởng Hội văn nghệ Quảng Bình. Sau 1965, ông làm Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội văn nghệ Bình Trị Thiên.

  1. Tác phẩm:

– Tiếng hát quê hương (in chung, 1959),

– Du kích Sông Loan (trường ca, 1963),

– Miền Trung (thơ, 1967),

– Hương đất biển (thơ, 1971),

– Biển và Bờ (thơ, 1974),

– Dải đất vùng trời (tuyển thơ, 1970),

– Về một miền gió thổi (thơ, 1983),

– Từ tiếng võng làng Sen (trường ca, 1983),

– Quãng cách lặng im (thơ, 1984),

– Thời gian và quãng cách (truyện, 1990),

– Hoa quê Bác (thơ in chung, 1991),

– 100 bài Xônê (thơ, 1991),

– Âm vang thời chưa xa (hồi ký, tập I, 1996; tập II, 2000).

  1. Giải thưởng:

– Giải thưởng về thơ của đoàn Văn nghệ kháng chiến Liên Khu 4 và Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên tặng từ năm 1947 đến 1989,

– Tặng thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học &Nghệ thuật Việt Nam 1996 cho tập hồi ký “Âm vang thời chưa xa”.

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học & Nghệ thuật đợt II, năm 2007.