Nhà thơ THI HOÀNG

1. Tiểu sử:

Nhà thơ Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bộ. Ông sinh ngày 25 tháng 05 năm 1943 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987

  1. Quá trình công tác:

Tốt nghiệp trường trung cấp Giao thông thuỷ bộ, làm cán bộ kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải. Có thơ đăng báo “Văn nghệ” từ năm 1963. Năm 1967, theo tiếng gọi của đất nước ông lên đường nhập ngũ rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Một thời gian sau ông bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương lành, nhưng không còn đủ sức khoẻ trở lại chiến trường. Sau đó ông được chuyển ngành về Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng, tiếp đó, ông chuyển sang làm công tác xuất bản ở Sở Văn hóa – Thông tin Thành phố Hải Phòng. Năm 1976, ông chuyển về Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hải Phòng làm cán bộ biên tập tạp chí “Cửa biển” cho đến ngày nghỉ hưu, năm 2004. Thi Hoàng từng là uỷ viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam khoá 8 (2010 – 2015).

  1. Tác phẩm:

– Ba phần tư trái đất (trường ca, 1980);

– Nhịp sóng (thơ, 1982);

– Gọi nhau qua vách núi (trường ca, 1995);

– Đom đóm và sao (thơ, 1997);

– Bóng ai gió tạt (thơ và trường ca, 2001);

– Cộng sinh với những khoảng trống (2005).

  1. Giải thưởng văn học:

– Giải thưởng Văn học đề tài lực lượng vũ trang – chiến tranh cách mạng 1994 – 1995.

– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1996) cho tập trường ca Gọi nhau qua vách núi (1996).

– Giải thưởng văn học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng, 1996 – 1997 cho tập trường ca “Gọi nhau qua vách núi

– Tặng thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học & Nghệ thuật Việt Nam năm  2001.

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học & Nghệ thuật đợt 2 năm 2007 cho bốn tập thơ – trường ca: “Nhịp sóng”, “Ba phần tư trái đất”, “Gọi nhau qua vách núi” và “Bóng ai gió tạt”.