Nhà thơ MINH HUỆ (1927 – 2003)

Nhà thơ Minh Huệ
Nhà thơ Minh Huệ

1. Tiểu sử

Nhà thơ Minh Huệ tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái. Ông sinh ngày 03 tháng 10 năm 1927 tại Bến Thuỷ, thành phố Vinh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957.  Ông mất ngày 01 tháng 10 năm 2003.

2. Quá trình công tác:

Nhà thơ Minh Huệ tham gia Việt Minh  tháng 5 năm 1945 và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An  tháng 8 năm 1945). Ông tham gia hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, tuyên huấn, báo chí ở Nghệ An, khu uỷ Bốn và một số nơi. Hội trưởng Hội sáng tác văn nghệ liên khu Bốn. Trưởng ban Ban thơ, lý luận, phê bình; văn học dịch Nhà xuất bản Văn học. Ủy viên Uỷ ban hành chính kiêm Trưởng ty Văn hoá Nghệ An. Chủ tịch Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh. Ủy viên Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Văn học &Nghệ thuật Việt Nam (1984 – 1991).

3. Tác phẩm:

– Tiếng hát quê hương (thơ, 1959),

– Đất chiến hào (thơ, 1970),

– Mùa xanh đến (thơ, 1972),

– Đêm nay Bác không ngủ (thơ, 1985),

– Rừng xưa rừng nay (bút ký, 1962),

– Ngọn cờ Bến Thuỷ (truyện ký, 1974-1979),

– Người mẹ và mùa xuân (truyện ký, 1981),

– Phút bi kịch cuối cùng (tiểu thuyết, 1990),

– Thưởng thức thơ viết về Bác Hồ (tiểu luận, 1992).

4. Giải thưởng

– Giải nhất Chi hội văn nghệ kháng chiến khu bốn và Sở Thông tin tuyên truyền khu Bốn 1954 (thơ Dòng máu Việt Hoa).

– Giải thưởng Nguyễn Du của Nghệ Tĩnh 1986 (tập thơ Đêm nay Bác không ngủ).

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007.