Liệt sỹ, nhà thơ NGUYỄN MỸ (1935 – 1971)

Nhà thơ Nguyễn Mỹ
Nhà thơ Nguyễn Mỹ

1. Tiểu sử:

Liệt sỹ, nhà thơ Nguyễn Mỹ. Sinh ngày 21 tháng 02 năm 1935 tại thôn Trung Lương, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông hi sinh tại huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam ngày 16 tháng 5 năm 1971.

2. Quá trình công tác:

Nhà thơ Nguyễn Mỹ gia nhập quân đội từ khi mới 16 tuổi, chiến đấu tại chiến trường Nam Trung bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm nhạc công trong đoàn văn công Tây Nguyên rồi đi học trường cán bộ Tuyên huấn Trung ương, sau đó ông về làm biên tập sách ở Nhà xuất bản Phổ Thông. Nhà thơ Nguyễn Mỹ viết bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ nổi tiếng trước khi trở lại chiến trường miền Nam chiến đấu. Về Nam năm 1968, ông là phóng viên mặt trận báo Cờ giải phóng Trung Trung bộ, công tác ở Ban Tuyên truyền Văn nghệ khu V. Ông hy sinh ngày 16 tháng 5 năm 1971 trên bờ sông Đakta, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam trong một trân càn của địch.

3 . Tác phẩm:

Trận Quán Cau (Tập ký, 1954);

Sắc cầu vồng (thơ, in chung với Nguyễn Trọng Định, 1980);

Thơ Nguyễn Mỹ (32 bài có 17 bài di cảo, 1993).

  1. Giải thưởng:

Giải thưởng Nhà nước về Văn học & Nghệ thuật đợt 2 năm 2007.