Nhà văn Phương Lựu

Nhà văn Phương Lựu

1. TIỂU SỬ

Nhà văn Phương Lựu tên khai sinh là Bùi Văn Ba sinh ngày 27 tháng 6 năm 1936. Quê quán: Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Dân tộc: Kinh. Hiện thường trú tại: Số 2, ngõ 26 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Là đảng viên Đảng CSVN. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Ông học Trung học Lê Khiết ở Quảng Ngãi, Đại học Trung văn ở Khu học xá Trung ương, Đại học Văn khoa ở Bắc Kinh, (Trung Quốc). Từ 1960 ông giảng dạy ở Đại học Sư phạm Hà Nội và bắt đầu viết phê bình, trước là về văn học Trung Quốc, tiếp theo là văn học Việt Nam. Từ đầu những năm 70 trở đi: chủ yếu viết những công trình lý luận kết hợp với việc phê bình về lý thuyết. Ông đã từng đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam. Là Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân. Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Nho học quốc tế.

 

3. TÁC PHẨM:

Lỗ Tấn, nhà lý luận văn học (1977)

Học tập tư tưởng Văn nghệ V. I. Lênin (1979)

Tìm hiểu một nguyên lý văn chương (1983)

Tinh hoa lý luận văn học cổ điển Trung Quốc (1989)

Trên đà đổi mới văn hóa văn nghệ (1994)

Văn hóa văn học Trung Quốc cùng một số liên hệ ở Việt Nam (1996)

Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam (1997)

Khơi dòng lý thuyết (1997)

Tiếp nhận văn học (1997)

Nhìn lại nửa thế kỷ lý luận hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (1999)

Từ văn học so sánh đến Thi học so sánh (2002)

Lý luận phê bình văn học (2004)

Lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX (2001)

Phương Lựu- Tuyển tập (3 tập, 2005, 2006)

Phương pháp luận nghiên cứu văn học (2005)

Tư tưởng văn hoá văn nghệ của chủ nghĩa Mác phương Tây (2007)

Vì một nền lý luận văn học dân tộc hiện đại (2009)…

4. GIẢI THƯỞNG:

Giải thưởng của tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1975, 1989.

Giải thưởng của báo Văn nghệ (1997, 2002).

Giải thưởng của Nxb Giáo dục năm 1985.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1995.

Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I, năm 2001.

Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2009.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 4 năm 2012.