Nhà văn LÊ VĂN THẢO (1939-2016)

Nhà văn Lê Văn Thảo
Nhà văn Lê Văn Thảo

1. Tiểu sử

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1975. Ông mất ngày 21 tháng 10 năm 2016.

2. Quá trình công tác:

Nhà văn Lê Văn Thảo lớn lên ở An Giang, sau đó lên Sài Gòn học toán ở Đại học Khoa học tự nhiên. Năm 1962 ông thoát ly lên chiến khu làm công tác văn hóa văn nghệ, làm việc ở Hội Văn nghệ Giải phóng. Ông bắt đầu viết văn từ năm 1965 với đề tài nông thôn, chiến tranh du kích. Năm 1965 – 1967 ông được biệt phái về Sư đoàn 9 bộ đội chủ lực miền Đông Nam bộ. Năm 1968, ông tham gia chiến dịch Mậu Thân ở Sài Gòn.

Sau năm 1975 ông về Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, công tác ở báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng giữ cương vị Phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 – 2010, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam khóa VII (2005 – 2010). Ông mất ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tác phẩm:

Ngoài mặt trận (truyện và ký, Nxb. Văn học giải phóng, 1969);

Từ thế cao (ký sự, Nxb. Giải phóng, 1970);

Đêm tháp mười (tập truyện ngắn, Nxb Giải phóng, 1972);

Bên lở bên bồi (Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1978);

Chuyện xã tôi (truyện vừa, Nxb. Kim đồng, 1980);

Cửa sổ màu xanh (tập truyện ngắn, Nxb. Tác phẩm mới, 1981);

Buổi chiều và sáng hôm sau (truyện ngắn, 1983);

Câu chuyện 20 năm (tập truyện ngắn, Nxb. Mũi Cà Mau, 1985);

Buổi chiều và sáng hôm sau (tập truyện ngắn, Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1986);

Ngôi nhà có hàng rào song sắt (tiểu thuyết, Nxb. Tác phẩm mới, 1988);

Chuyện nhỏ tình yêu (tập truyện ngắn, Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1992);

Con đường xuyên rừng (tiểu thuyết, Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1995),

Ông cá hô (tập truyện ngắn, Nxb. Hội nhà văn, 1995);

Một ngày và một đời (tiểu thuyết, Nxb. Văn học, 1999);

Con mèo (truyện ngắn, 1999);

Cơn giông (tiểu thuyết, Nxb. Trẻ, 2000);

Truyện ngắn chọn lọc (Nxb. Hội Nhà văn, 2003);

Tuyển tập Lê Văn Thảo (NXB Văn học, 2007);

Lên núi thả mây (Truyện ngắn, NXB Văn học 2011);

Tuyển truyện ngắn Lê Văn Thảo (NXB Văn học, 2012;

Sóng nước Vàm Nao (tiểu thuyết, 2012);

Những năm tháng nhọc nhằn (tiểu thuyết – 2012);

Nhỏ con, có chịu thôi đi không? (truyện ngắn, NXB Văn hóa Văn nghệ Tp HCM, 2016).

4. Giải thưởng:

– Giải A tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam, 1997. (tiểu thuyết Một ngày và một đời)

– Giải B của Hội nhà văn Việt Nam, 2003 (tiểu thuyết, Cơn giông)

– Giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2006. (tiểu thuyết, Cơn giông)

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật năm 2007

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật đợt 4 năm 2012 cho các tác phẩm: Con đường xuyên rừng, Tuyển tập truyện ngắn.