Nhà thơ NÔNG QUỐC CHẤN (1923-2002)

Nhà thơ Nông Quốc Chấn

1. TIỂU SỬ

Nhà thơ Nông Quốc Chấn tên thật là Nông Văn Quỳnh. Sinh ngày 18-11-1923 tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Mất ngày 04-02-2002 tại Hà Nội

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Sớm giác ngộ cách mạng, Ông đã từng tham gia Mặt trận Việt Minh và tham gia du kích và giải phóng quân trước tháng 8 năm 1945. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông vẫn tiếp tục hoạt động trong Mặt trận Việt Minh, tham gia Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Cạn  và bắt đầu hoạt động văn hóa văn nghệ. Sau năm 1954, ông tham gia khu uỷ Việt Bắc, Ông là đại biểu Quốc hội khoá II, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Khu tự trị Việt Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên rồi Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Từ năm 1964, Ông là Thứ trưởng Bộ Văn hoá kiêm Hiệu trưởng Đại học Văn hoá, Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du, Chủ tịch Hội Văn hoá Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Toàn cảnh sự kiện và dư luận.

3. TÁC PHẨM

Thơ tiếng Việt:

Tiếng ca người Việt Bắc (1959)

Người núi Hoa (1961)

Đèo Gió (1968)

Dòng Thác (1971)

“Bước chân Pắc Bó” (thơ, 1971)

Suối và biển (1984)

Thơ tiếng Tày:

Việt Bắc đánh giặc

Dọn về làng

Đi Berlin về

Tiếng lượn cần Việt Bắ

Cần Phja Bjoóc

Dám kha Pác Bó

Mười điều kháng chiến (1 tập)

Tác phẩm tiếng Việt dịch ra tiếng Tày

Tiểu luận – phê bình:

Đường ta đi (1972)

Một vườn hoa nhiều hương sắc (1977)

Chặng đường mới (1985)

Dân tộc và văn hóa (1993)

Hành trang sang thế kỷ XXI (2000)

4. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Văn học bài thơ Dọn về làng tại Đại hội Thanh niên, Sinh viên thế giới ở Berlin, 1951

Giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam, 1954

Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, 1958

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt II, năm 2000.