Nhà thơ NGUYỄN BÍNH (1918-1966)

Nhà thơ Nguyễn Bính

1. TIỂU SỬ

Nhà thơ Nguyễn Bính tên khai sinh là Nguyễn Trọng Bính. Sinh năm 1918, tại làng Thiện Vịnh nay là xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1957. Mất ngày 20-1-1966, tại Nam Định.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thuở nhỏ, học ở quê nhà với cha và cậu, biết làm thơ từ năm 13 tuổi. Năm 1937, tập thơ Tâm hồn tôi được Tự lực Văn đoàn trao giải. Năm 1945, ông vào Nam bộ, tham gia kháng chiến ở Nam bộ, Phụ trách Đoàn Văn hoá cứu quốc tỉnh Rạch Giá. Sau đó, chuyển sang công tác ở Ban Văn nghệ khu Tám, sáng tác thơ, viết truyện ký và tuỳ bút. Năm 1954, tập kết ra Bắc, tiếp tục sáng tác. Năm 1956, chủ trương báo Trăm hoa. Cuối đời, sống và sáng tác ở Nam Định.

3. TÁC PHẨM

Tâm hồn tôi (thơ, 1940)

Lỡ bước sang ngang (thơ, 1940)

Hương cố nhân (thơ, 1941)

Một nghìn cửa sổ (thơ, 1941)

Người con gái ở lầu hoa (thơ, 1942)

Mười hai bến nước (thơ, 1942)

Mây Tần (thơ, 1942);

Bóng giai nhân (kịch thơ, soạn chung với Yến Lan, 1942)

Tập thơ yêu nước (thơ, 1946)

Sóng biển cỏ (thơ)

Ông lão mài gươm (thơ, 1947)

Đồng Tháp Mười (thơ, 1955)

Trả ta về (thơ, 1955);

Gửi người vợ miền Nam (thơ, 1955)

Trông bóng cờ bay (thơ, 1957)

Tiếng trống đêm xuân (thơ, 1958)

Tình nghĩa đôi ta (thơ, 1960)

Đêm sao sáng (thơ, 1962);

Thơ Nguyễn Bính (tuyển tập thơ, 1986)…

4. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, đợt II, 2000.