Nhà thơ CHÍNH HỮU (1926-2007)

Nhà thơ Chính Hữu

1. TIỂU SỬ

Nhà thơ Chính Hữu tên thật là Trần Đình Đắc. Ông sinh ngày 15 tháng 12 năm 1926 tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Ông mất ngày 27 tháng 11 năm 2007 tại Hà Nội.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước cách mạng tháng Tám, nhà thơ Chính Hữu học tú tài (triết học) tại Hà Nội. Đầu năm 1945, nhà thơ tham gia mặt trận Việt Minh. Tháng 12 năm 1946, ông gia nhập Trung đoàn Thủ đô. Trong kháng chiến chống Pháp, ông giữ chức Chính trị viên Đại đội trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947 rồi Phó trưởng Ban Văn nghệ quân đội từ năm 1949 đến năm 1952. Chính trị viên tiểu đoàn tại Sư đoàn 308 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị từ năm 1970 đến năm 1983. Sau đó ông chuyển ngành làm Phó Tổng thư ký Hội Nhà Văn Việt Nam khóa III, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam khóa IV.

3. TÁC PHẨM

Đầu súng trăng treo (tập thơ, Nhà xuất bản Văn học, 1966).

Thơ Chính Hữu (tập thơ, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1997).

Tuyển tập Chính Hữu (Nhà xuất bản Văn học, 1998).

Ngoài bài thơ Đồng chí được nhạc sĩ Minh Quốc phổ nhạc, một số bài thơ khác của ông cũng là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ khác sáng tác các bài hát nổi tiếng như bài “Ngọn đèn đứng gác” (nhạc sĩ Hoàng Hiệp), “Bắc cầu” (nhạc sĩ Quốc Anh), “Có những ngày vui sao” (nhạc sĩ Huy Du).

4. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học  Nghệ thuật, đợt II, năm 2000.