Không gian sinh hoạt văn hóa nông thôn ở Việt Nam

Đây là không gian mở của Bảo tàng văn học Việt Nam giới thiệu về nông thôn Việt Nam với các hình ảnh quen thuộc: Cây đa giếng nước sân đình, phiên chợ quê, nghề dệt vải, chiếc xuồng ba lá…tất cả đều gợi nên một góc nhìn quen thuộc và thân thương về miền quê trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh đó trong các câu ca dao, tục ngữ, trong rất nhiều tác phẩm văn học cổ trung đại cũng như cận hiện đại. Các lễ hội, phong tục, tập quán của mỗi miền quê đã tạo nên những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt của mỗi vùng miền, bồi đắp nên tâm hồn  biết bao thế hệ người dân Việt, là nguồn cảm hứng, nguồn tư liệu viết cho các thế hệ nhà văn Việt Nam.

Góc trưng bày không gian văn hóa, sinh hoạt nông thôn ở Việt Nam