Ngày Quốc tế Bảo tàng 2022

Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (International Council of Museums-ICOM), được thành lập năm 1946, theo sáng kiến của ngài Chauncey J.Hamlin (1881-1963), nhà hoạt động bảo tàng nổi tiếng của Mỹ, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Bảo tàng Mỹ và là Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM) từ năm 1946 đến năm 1953. Trụ sở của ICOM đặt tại Thủ đô Paris (Cộng hoà Pháp). Hội đồng Bảo tàng Quốc tế là tổ chức phi chính phủ của những người làm công tác bảo tàng trên toàn thế giới, với mục tiêu cao cả là thúc đẩy sự phát triển khoa học bảo tàng và những vấn đề liên quan đến công tác quản lý và hoạt động bảo tàng; tạo điều kiện cho các bảo tàng và những người làm công tác bảo tàng trên thế giới trao đổi và hợp tác nghề nghiệp; phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tàng; đào tạo cán bộ; bảo tồn di sản văn hoá và đấu tranh chống buôn bán trái phép tài sản văn hoá… ICOM cũng là cơ quan tư vấn của UNESCO và giúp đỡ thực hiện các chương trình về bảo tàng của tổ chức này. Hiện nay, ICOM có trên 30.000 thành viên là tổ chức và cá nhân tại 137 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 117 uỷ ban quốc gia và 31 ủy ban quốc tế, liên minh với 7 tổ chức khu vực và liên kết với 17 tổ chức quốc tế. Việt Nam gia nhập Hội đồng Bảo tàng quốc tế từ năm 2002 và đã thành lập “Hội đồng Bảo tàng Việt Nam” (ICOM Việt Nam).

Nguồn ảnh Internet

Hội nghị toàn thể ICOM lần thứ 12 họp vào tháng 5 năm 1977 tại thành phố Lê-nin-grát, nay là thành phố Xanh Pê-téc-bua (Liên bang Nga), theo sáng kiến của Liên Xô, ICOM đã quyết định lấy ngày 18/5 hàng năm là “Ngày Quốc tế Bảo tàng (International Museum Day – IMD). Ngày Quốc tế Bảo tàng hàng năm được tổ chức vào ngày 18 tháng 5, có thể trong một ngày hoặc kéo dài cuối tuần, một tuần với phương châm: Bảo tàng là một phương tiện quan trọng của giao lưu văn hóa, làm giàu nền văn hóa và phát triển hợp tác lẫn nhau, hiểu biết và hòa bình giữa các dân tộc và nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò của bảo tàng trong sự phát triển của xã hội.

Nhằm không ngừng đa dạng hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động bảo tàng, từ năm 1992, ICOM quyết định hàng năm chọn một chủ đề cụ thể cho ngày Quốc tế Bảo tàng để các bảo tàng trên thế giới cùng nhau hành động.

Năm nay, kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2022, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) hướng tới chủ đề: “Sức mạnh của bảo tàng”. Chủ đề ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2022 tập trung khám phá tiềm năng của các bảo tàng trong việc mang lại sự thay đổi tích cực trong cộng đồng thông qua ba khía cạnh; Sức mạnh của sự bền vững; Sức mạnh đổi mới về số hóa và khả năng tiếp cận; Sức mạnh xây dựng cộng đồng thông qua giáo dục.

Bảo tàng Văn học Việt Nam đã và đang xác định mục tiêu lâu dài với việc cải thiện hình thức, không gian trưng bày, ứng dụng công nghệ thông tin trong trưng bày và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ nhằm thu hút công chúng đến tham quan BTVHVN và đưa BTVHVN trở thành địa điểm hấp dẫn với công chúng.

BTVHVN

Tham khảo nguồn:https://baotangphunu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=425:2020-05-18-04-19-02&catid=47:nhan-vt-s-kin&Itemid=70