Cuốn sách “Nguyễn Trãi nhà văn học và chính trị thiên tài”

Cuốn sách “Nguyễn Trãi nhà văn học và chính trị thiên tài” hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Văn học Việt Nam. Cuốn sách này là công trình nghiên cứu của tác giả Mai Hanh, Nguyễn Đổng Chi, Lê Trọng Khánh. (Với lời giới thiệu của Trần Huy Liệu), do Nxb Văn Sử Địa- Hà Nội – 1957.

Với hơn 200 trang, gồm 3 chương, đã đi sâu diễn tả về hoàn cảnh lịch sử của Nguyễn Trãi và phân tích những yếu tố nổi bật trong gia đình, xã hội đã tạo nên con người Nguyễn Trãi, cũng như trình bày một cách có hệ thống cả một quá trình hoạt động của ông trên mọi lĩnh vực hoạt động như: chính trị, văn học, quân sự.

Như chúng ta đã biết, Nguyễn Trãi là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Ông là anh hùng dân tộc, là nhà tư tưởng, nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nước ta, một nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao thiên tài. Không chỉ vậy, Nguyễn Trãi còn là cây đại thụ đầu tiên của văn học Việt Nam, là tác giả xuất sắc về nhiều thể loại văn học cả ở lĩnh vực chữ Hán và chữ Nôm. Ông đã để lại một khối lượng sáng tác đồ sộ với nhiều tác phẩm có giá trị như: “Bình Ngô đại cáo”; “ Quân trung từ mệnh tập”; “Lam Sơn thực lục”; “ Ức Trai thi tập”….

Cuốn sách “Nguyễn Trãi nhà văn học và chính trị thiên tài” là nguồn tư liệu quí viết về một danh nhân văn hóa của dân tộc Việt Nam và thế giới mà muôn đời sau các thế hệ con cháu tự hào noi theo. Lịch sử dân tộc ta mãi mãi ghi nhớ công lao của ông đã cống hiến cho đất nước.

BTVHVN