Can cầm tay “làm dáng” của nhà thơ Tú Mỡ

Năm 1957 nhà thơ Tú Mỡ tham dự Hội nghị nhà văn Á – Phi tại Ấn Độ. Chiếc can cầm tay là quà Hội nhà văn Ấn Độ tặng nhà thơ Tú Mỡ.

Khi về nước nhà thơ Tú Mỡ thường sử dụng chiếc can này để cầm tay hoặc cặp nách trong những lần đi chơi hay thăm bạn bè. Nhà thơ sử dụng chiếc can từ 1957 cho đến khi mất năm 1976. Chiếc can đã trở thành vật “trang điểm, làm dáng” của nhà thơ.

Tú Mỡ là nhà thơ trào phúng nổi tiếng. Năm 1926 ông đã có thơ đăng báo. Năm 1932 Tú Mỡ tham gia Tự lực văn đoàn, chuyên phụ trách mục Dòng nước ngược trên các tờ Phong hóa, Ngày nay.

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, nhà thơ Tú Mỡ lên chiến khu tham gia kháng chiến. Ông dùng ngòi bút trào lộng của mình để đánh giặc, động viên nhân dân sản xuất, chiến đấu.

Sau hòa bình lặp lại 1954, nhà thơ Tú Mỡ tiếp tục sáng tác phục vụ công cuộc xây dựng xã hội, chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Năm 1957 nhà thơ Tú Mỡ được bầu làm Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học  – nghệ thuật Việt Nam. Ủy viên thường trực Hội văn nghệ Việt Nam khóa I, II

Hội nhà văn Á – Phi được thành lập tại Ấn Độ năm 1957. Từng là nhân tố tích cực trong phong trào hòa bình thế giới.

                                                                                                Nguyễn Hằng