Nhà thơ Trinh Đường (1919-2001)

Nhà văn Trinh Đường

1. Tiểu sử:

Nhà thơ Trinh Đường tên khai sinh là Trương Đình. Các bút danh khác là Trương Phú Xuân, La Vân, Duy Mỹ. Ông sinh ngày 01 tháng 01 năm 1919, tại thôn Đại Thắng, xã Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1957. Ông mất ngày 28 tháng 9 năm 2001 tại Hà Nội.

2. Quá trình công tác:

Chịu ảnh hưởng của gia đình, nhất là người cha, ông đã học chữ nho, đọc nhiều thơ Đường, thơ Nguyễn Du và nhiều thơ cổ khác của nước ta. Sau này Trinh Đường lại học tiếng Pháp và thơ phương Tây. Ông yêu thơ và bắt đầu làm thơ từ tuổi thiếu niên. Nhưng thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông chưa công bố thơ.

Sau Cách mạng tháng 8-1945, ông tham gia cách mạng, làm thư ký Đoàn văn hoá kháng chiến tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (1946).

Từ năm 1947 đến 1954, ông là uỷ viên Ban chấp hành chi hội văn nghệ liên khu V, phân hội trưởng phân hội văn nghệ Quảng Nam – Đà Nẵng, tiền thân của Hội văn nghệ Quảng Nam- Đà Nẵng sau này.

Trong thời gian này, ông tham gia chiến dịch với bộ đội, đi công tác với đoàn công tác dịch hậu, sống với các cơ quan, đơn vị và nhân dân ở vùng kháng chiến và sáng tác được nhiều thơ văn phục vụ cách mạng. Bài thơ đầu tiên của ông được nhiều người biết đến là bài “ Hồi ký đầu thu”.

Sau khi hoà bình lập lại (1954), ông tập kết ra Bắc. Từ đó, ông lần lượt công tác ở các cơ quan thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, trưởng ban thơ Báo Văn nghệ, biên tập thơ nhà xuất bản Văn học, nhà xuất bản Giải phóng. Tại các cơ quan này, ông có dịp đọc nhiều sách trong và ngoài nước. Ông đã đi vùng mỏ Quảng Ninh, lên Tây Bắc, đi các công trường, nông trường.

3. Tác phẩm

Thơ:

Hoa gạo,

Hạt giống,

Thủy triều,

Bạch Đằng

Tráng khúc,

Giao mùa,

Phượng hoàng con,

Quán trọ,

Hội hóa trang,

Cà Mau,

Hành trình…

Về văn:

Làm cầu La Kham (ký, 1957);

Ngày và đêm một lứa đôi (truyện ngắn, 1982).

Phê bình, lý luận, biên soạn:

Ngày hội thơ,

Những gương mặt thơ mới,

Thơ với tuổi học trò,

Một thế kỷ thơ Việt,

Thơ thế kỷ.

4. Giải thường

Giữa tháng 4 năm 2012, gia đình ông vui mừng nhận tin nhà thơ Trinh Đường đã được đề nghị tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật