Nhà văn BÙI HIỂN (1919-2009)

1. TIỂU SỬ

Nhà văn Bùi Hiển. Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1919 tại làng Phú Nghĩa Hạ (nay thuộc xã Tiến Thuỷ), huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Mất ngày 11 tháng 03 năm 2009.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 13 đến 17 tuổi, ông học trường Quốc học Vinh. Tháng 8 năm 1945, ông tham gia Tổng khởi nghĩa tại thành phố Vinh. Từ đó, ông lần lượt phụ trách các công tác: Chủ tịch Hội Văn hoá cứu quốc Nghệ An, đồng thời là Trưởng ty thông tin tuyên truyền tỉnh Nghệ An, Ủy viên thường vụ Hội Văn nghệ Liên khu IV. Từ năm 1954 đến những năm cuối đời, ông vừa viết văn, làm báo, dịch thuật và đảm nhiệm nhiều công việc của Hội Nhà văn Việt Nam như: Ủy viên biên tập tuần báo Văn học, Văn nghệ, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam.

3. TÁC PHẨM

Truyện và ký:

Nằm vạ (truyện ngắn, 1940)

Mạ đậu (truyện ngắn, 1940)

Chiều sương (truyện ngắn, 1941)

Thuốc độc (truyện ngắn,1941)

Gặp gỡ (truyện, 1954),

Ánh mắt (truyện, 1961)

Trong gió cát (truyện ký, 1965)

Đường lớn (truyện, 1966)

Những tiếng hát hậu phương (truyện, 1970)

Hoa và thép (truyện, 1972)

Một cuộc đời (truyện, 1976)

Ý nghĩ ban mai (truyện, 1980)

Tâm tưởng (truyện, 1985)

Tuyển tập Bùi Hiển (Tập I: 1987)

Ngơ ngẩn mùa xuân (truyện, nhà xuất bản Đồng Nai, 1992)

Hai mươi lăm truyện ngắn 1940 – 1995 (1996)

Tuyển tập Bùi Hiển (Tập II: 1997)

Hướng về đâu văn học (tiểu luận, 1996)

25 truyện ngắn 1940 – 1995 (1996),

Tuyển truyện ngắn (2010).

Bạn bè một thuở (tiểu luận, hồi ký, chân dung văn học, 1999)

Cái bóng cọc (truyện, 2002)

Bùi Hiển, tác phẩm và dư luận (2003)

Truyện dịch:

Tuyển tập truyện ngắn, Antonov (dịch, 1956)

Đội cận vệ thanh niên của Alexander Fadeev (dịch chung, 1960),

Những người chết còn trẻ mãi, Anna Seghers (dịch chung, 1963)

Những người yêu nữ thần biển, nhiều tác giả (dịch, 1993)

Những truyện ngắn phương Đông, Marguerite Yourcenar (dịch, 1996)

Bản di chúc Pháp, Andrei Makine (dịch, 1998)

Những kẻ văn minh của CI.Farrère (1990)…

4. GIẢI THƯỞNG

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, đợt I, năm 2001.

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học & Nghệ thuật đợt 6 năm 2023