Nhà văn XUÂN THIỀU (1930 – 2007)

1. TIỂU SỬ

Nhà văn Xuân Thiều tên khai sinh là Nguyễn Xuân Thiều, bút danh Nguyễn Thiều Nam, Tú Hói, Ba Quang. Sinh ngày 01 tháng 4 năm 1930. Quê quán xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm 1969. Ông mất ngày 4 tháng 4 năm 2007 tại Hà Nội.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam từ những năm đầu Toàn quốc kháng chiến (tháng 12 năm 1947). Năm 1951, ông làm chính trị viên đại đội, chiến đấu trên mặt trận Trị Thiên trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1957, ông học trường Tuyên huấn Trung ương (lớp báo chí). Năm 1959, về Tổng cục Chính trị rồi về tạp chí Văn nghệ quân đội làm biên tập viên, Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội. Năm 1987, ông được biệt phái sang Hội Nhà văn làm Phó ban Sáng tác, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam. Hầu hết các tác phẩm của ông đều gắn với đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và những vấn đề hậu chiến..

3. TÁC PHẨM

Truyện:

Đôi vai (truyện ngắn, 1961)

Trời xanh (tập truyện ngắn 1969)

Mặt trận kêu gọi (truyện, 1969)

Khúc hát mở đầu (truyện, 1981)

Gió từ miền cát (truyện ngắn, 1989)

Xin đừng gõ cửa (truyện ngắn, 1994)

Khúc sông (truyện, 1974)

Tiểu thuyết:

Tư Thiên (tiểu thuyết, 2 tập, 1995)…

Thôn ven đường (tiểu thuyết, 1972)

Tùy bút:

Đi xa (tuỳ bút, 1973)

Ký:

Bắc Hải Vân xuân 1975 (ký, 1971)

Chiến đấu trên mặt đường (ký, 1968)…

4. GIẢI THƯỞNG:

– Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng

– Giải thưởng Hội Nhà văn cho tập Gió từ miền cát (1989).

– Giải thưởng Hội Nhà văn 1996 tập Xin đừng gõ cửa.

– Tặng thưởng Hội Nhà văn (1996) cho tiểu thuyết Tư Thiên.

– Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I, năm 2001.

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt V, năm 2017.