Đảng viên chi bộ Văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ tham quan Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Chiều ngày 30/9/2022 đảng viên chi bộ văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 9 và tham quan Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Trước khi tiến hành tham quan Bảo tàng Văn học Việt Nam các đảng viên chi bộ Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tiến hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sau đó tham quan Bảo tàng với chủ đề chính về văn học cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện qua các tác phẩm và các sáng tác thơ ca của Người.

Đảng viên chi bộ Văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ thăm quan gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn học Việt Nam

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao công tác học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Cổng thông tin điện tử chính phủ.

Đảng viên chi bộ Văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ thăm quan Bảo tàng Văn học Việt Nam
Đảng viên chi bộ Văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ thăm quan Bảo tàng Văn học Việt Nam

Đảng viên Cổng thông tin điện tử chính phủ bày tỏ sự xúc động trước những hiện vật, những câu chuyện, những sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những nhà thơ – nhà cách mạng Việt Nam. Cảm ơn sự đón tiếp và hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Đảng viên chi bộ Văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ chụp ảnh lưu niệm tạI Bảo tàng Văn học Việt Nam
Đảng viên chi bộ Văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ chụp ảnh lưu niệm tạI Bảo tàng Văn học Việt Nam