Nhớ máu

Trần Mai Ninh

Ơ cái gió Tuy Hoà…

Cái gió chuyên cần

Và phóng túng.

Gió đi ngang, đi dọc,

Gió trẻ lại – lưng chừng

Gió nghỉ,

Gió cười,

Gió reo lên lồng lộng.

 

Tôi đã thấy lòng tôi dậy

Rồi đây

Còn mấy bước tới Nha Trang

– A, gần lắm!

Ta gần máu,

Ta gần người,

Ta gần quyết liệt.

 

Ơi hỡi Nha Trang!

Cái đô thành vĩ đại

Biết bao người niệm đọc tên mi.

 

Và Khánh Hoà vĩ đại!

Mắt ta căng lên

Cả mặt

Cả người,

Cả hồn ta sát tới

Nhìn mi!

Ta có nhớ

Những con người

Đã bước vào bất tử!

Ơ, những người!

Đen như mực, đặc thành keo

Tròn một củ

Hay những người gầy sát lại

Mặt rẹt một đường gươm

Lạnh gáy,

Lòng bàn tay

Khắc ấn chuôi dao găm.

Chân bọc sắt,

Mắt khoét thủng đêm dày

 

Túi chứa cả Nha Trang… họ bước

Vương Gia Ngại… Cung Giữ Nguyên

Chút chít Hoàng Bá San… còn nữa!

 

Cả một đàn chó ghẻ

Sủa lau nhau

Và lần lượt theo nhau

Chết không ngáp!

 

Dao găm để gáy,

Súng màng tang

 

Ồng ộc xối đầy đường máu chó.

Chúng nó rú.

Cả trại giặc kinh hoàng.

Quy-lát khua lắc cắc

Giày đinh xôn xao

Còi và kèn…

Cả trại giặc bạt hồn, bạt vía…

Chạy lung tung

-Sớm mai xét và bắt

Thiết giáp cam nhông

Rầm rập nối đuôi nhau

Và đêm khuya: lại chết

Chồn Pháp, chó Việt gian

Ằng ặc máu

 

Mắt ta căng lên

Cả mặt

Cả người

Cả hồn ta sát tới

Biết bao người

Sống lẩn lút nhưng ngang tàng

Bên lưng giặc!

Vẫn tổ chức, vẫn tuyên truyền

Hoặc giao thông hay liên lạc

Rải giấy

Treo cờ

Hay gồng vai tiếp tế

Từ bình minh cho tới trăng tàn

Đúc bê tông bên mặt trận

Và thì thào cùng du kích đi lên…

Cả ngàn chiến sĩ

Cả ngàn con bạc, con vàng

Của Tổ quốc!

Sống…trong đáy âm thầm

Mà nắm chắc tối cao vinh dự

Quắc mắt nhìn vào thăm thẳm tương lai

Vững tin tưởng nơi oai hùng

Và chiến thắng

Câu Việt Nam: dân tộc!

 

Cờ đã nâng cao

Màu đỏ máu

Với sao vàng tung rực rỡ!

Mặt hoàn cầu đã họp những tia xanh

Trán nhíu lại

Chú ý nhìn châu Á phía Đông Nam

 

Ta quyết thắng!

Việt Nam rồi đứng dậy

Sáng vô chừng

Rất tươi đẹp với Nha Trang và Nam Bộ

Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt

Máu chan hòa trên góc cạnh kim cương

Các anh hùng tay hạ súng trường

Rồi khẽ vuốt mồ hôi và máu

Họ cười vang rung lớp lớp tinh cầu!

Kết thúc đêm 09 tháng 11 năm 1946 tại Tuy Hoà