Chiều đến Bình ca

Chiều đến Bình – ca không tiếng hát

Chỉ nghe rào rạc tiếng sông Lô

Dòng sông chảy biếc trời man mác

Một chuyến phà sang sóng vỗ bờ.

Phải chăng anh người lái phà năm trước

Ánh đèn đêm soi bóng nước lăn tăn.

Phà xưa chở xe ta đi chiến dịch,

Nay chở đầy máy kéo xe lăn.

Tôi đứng bên sông chiều gió lạnh

Tưởng như còn đứng gọi đò đêm.

Núi cao ngửa mặt nhìn mây trắng

Bè nứa xuôi về, thuyền ngược lên.

Phải chăng anh người lái phà năm trước

Chờ suốt đêm dài xe nối xe…

Hoàng Trung Thông

Tháng 04 năm 1961