TIẾP NHẬN TÀI LIỆU, HIỆN VẬT CỦA NHÀ THƠ PHẠM HỔ

Sáng ngày 26-11-2021, Bảo tàng Văn học Việt Nam vui mừng được tiếp nhận tư liệu, hiện vật của cố nhà thơ Phạm Hổ – một trong số hội viên đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957.
Tài liệu, kỷ vật của nhà nhơ Phạm Hổ
Nhà thơ Phạm Hổ (1926-2007) quê quán xã Nhơn An, huyện An Dương, tỉnh Bình Định. Xuất thân trong một gia đình Nho học, tiểu học ở Quy Nhơn, học trung học ở Huế, thi đỗ Thành chung ở Quy Nhơn. Sau cách mạng Tháng Tám, làm công tác tuyên truyền văn hóa cứu quốc ở thành phố Quy Nhơn. Trong kháng chiến chống pháp, là ủy viên Ban chấp hành Hội họa Liên khu. Năm 1950, ra Việt Bắc dự Văn nghệ Trung ương. Tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật. Từng giữ chức Phó tổng biên tập thứ nhất báo Văn nghệ, Phó trưởng Ban Đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.
Tin tưởng vào hoạt động của Bảo tàng Văn học Việt Nam, gia đình đã trao tặng thêm 13 tài liệu, hiện vật, các kỷ vật từng gắn bó với nhà thơ Phạm Hổ lúc sinh thời như: Mũ, cavat, cốc nước….Những tài liệu, hiện vật này sẽ góp phần hữu ích cho việc nghiên cứu về cuộc đời nhà thơ Phạm Hổ và những đóng góp của ông đối với nền văn nghệ nước nhà.
Con gái nhà thơ Phạm Hổ – Sông Đông cùng những kỷ vật của cha.
Bà Phạm Sông Đông (con gái út nhà thơ) khi trao tặng hiện vật cho Bảo tàng chia sẻ: “Đây là những tài liệu, hiện vật quý, của nhà thơ. Lúc sinh thời ông rất thích những đồ dùng này. Ban đầu gia đình cũng muốn giữ lại để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, do vấn đề tuổi tác, thời gian và góp phần vào công tác Bảo tàng. Nên gia đình đã quyết đình trao gửi những kỷ vật nhà thơ Phạm Hổ cho Bảo tàng Văn học Việt Nam”.
Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm BTVHVN