THÔNG BÁO: Tạm dừng đón, phục vụ khách tham quan và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện số 15/CĐ ngày 18/7/2021 của UBND TP Hà Nội, hướng dẫn của Bộ Y tế về tăng cường phòng chống dịch Covid-19, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và khách tham quan, Bảo tàng Văn học Việt Nam thông báo:

Tạm dừng đón, phục vụ khách tham quan tại Hệ thống trưng bày Bảo tàng Văn học Việt Nam từ ngày 20 – 7 – 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Bảo tàng cũng yêu cầu, quán triệt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện khai báo y tế trung thực, đầy đủ, đảm bảo an toàn cho cá nhân và cộng đồng./.

Tel: 84.024.62581807

Website: www.baotangvanhoc.vn

                                                                                                                                                     Bảo tàng Văn học Việt Nam