Cuốn “Bích – Câu kỳ ngộ” trưng bày tại Bảo tàng Văn học Việt Nam

Cuốn “Bích – Câu kỳ ngộ” của Thi – Nham Đinh Gia Thuyết đính chính và chú thích, Nhà xuất bản Tân Việt, năm 1975 là bản in lần thứ hai. Bản in lần thứ nhất năm 1952.

 

“Bích câu kỳ ngộ” là một truyện Việt Nam. Một truyện trong 06 truyện ngắn của bộ “Tục truyền kỳ” hay là “Truyền kỳ tân phả” chép bằng chữ Hán của bà Đoàn Thị Điểm. Còn truyện diễn ca thì chưa rõ ai là tác giả. Truyện này kể về một sự tích ở nước ta,  việc một người học trò tên là Trần Tú Uyên gặp một nàng tiên ở đất Bích Câu, bởi thế mới đặt tên là “Bích Câu kỳ ngộ”.

Truyện diễn ca gồm 648 câu, là một câu chuyện truyền kỳ xảy ra dưới triều Hồng Đức nhà Lê có thể tóm tắt thành 6 hồi. Chơi chùa Ngọc Hồ Túy Uyên gặp tiên nữ; Tưởng nhớ tiên nữ, Tú Uyên ốm tương tư; Tố nữ trong tranh hiện thành người; Tú Uyên cùng Giáng Kiều kết duyên; Tú Uyên mê rượu đánh vợ Giáng Kiều bỏ đi; Vợ chồng đoàn tụ cùng lên tiên.

Hiện nay cuốn sách “Bích Câu kỳ ngộ” đang được trưng bày tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.

                                                                                                                                      BTVHVN