Chiếc gậy trúc nhiều chữ ký của nhà thơ Bảo Định Giang

Bảo tàng Văn học là nơi lưu giữ lại những kỷ vật đã từng gắn bó với các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam. Mỗi một kỷ vật được trưng bày ở đây đều có những dấu ấn riêng của mình.

Trong không gian trưng bày về nhà thơ Bảo Định Giang ở Bảo tàng Văn học Việt Nam, người xem sẽ thấy nhiều hiện vật gắn với nhà thơ. Một trong những hiện vật đó chính là chiếc gậy trúc của ông.

Chiếc gậy nhà thơ Bảo Định Giang đã gắn bó

Chiếc gậy đang trưng bày tại đây là chiếc gậy mà nhà thơ sử dụng từ năm 1970. Chiếc gậy từng theo ông vào chiến trường Đông Nam Bộ.

Với nhà văn Nguyễn Tuân, chiếc gậy là nơi lưu lại những nơi mà ông đã từng đi qua. Nhưng với nhà thơ Bảo Định Giang thì lại khác, mỗi đốt trên thân cây gậy trúc lại là chữ ký của một nhà văn.

Các nhà văn như: Hoài Vũ, Lê Giang, Lê Văn Thảo, Chim Trắng, Từ Sơn, Đinh Quang Nhã, Ngô Y Linh, Nguyễn Chí Hiếu, Lý Văn Sâm và nhà thơ Giang Nam đều lưu lại tên mình trên cây gậy này.

Với ông, cây gậy trúc là một bảo vật quý giá. Ông trân trọng và lưu giữ trong suốt mấy chục năm. Sau khi ông mất, vợ ông lại là người giúp ông gìn giữ kỷ vật này. Vào ngày 3 – 12 – 2006, vợ nhà thơ trao tặng chiếc gậy cho Bảo tàng Văn học Việt Nam nhằm hoàn thiện và phát huy hết giá trị văn học trong phần trưng bày về nhà thơ.

Gian trưng bày về nhà thơ Bảo Định Giang tại Bảo tàng văn học Việt Nam

                                                Thanh Tú