Chiếc đồng hồ chứng nhân lịch sử của nhà văn Hồ Phương

Nhà văn Hồ Phương là một trong số ít những nhà văn tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn lưu giữ được nhiều kỉ vật về cuộc chiến “năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm”, trong số đó là chiếc đồng hồ Poljot đã gắn bó với ông suốt hai cuộc kháng chiến.

Chân dung nhà văn Hồ Phương

Theo trí nhớ của nhà văn Hồ Phương, ông mua chiếc đồng hồ vào những năm 50 của thế kỷ trước. Chiếc đồng hồ đã cùng ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với cương vị Chính trị viên tiểu đoàn 251, đại đoàn 316, đánh chiếm các cứ điểm phía đông Mường Thanh, trong đó có đồi A. Ông cũng sử dụng chiếc đồng hồ cho đến những trận đánh của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiếc đồng hồ đã theo ông qua những chặng đường gian khổ nhất, qua cả những vùng bị Mỹ rải chất độc hóa học.

Chiếc đồng hồ đã gắn bó với nhà văn Hồ Phương

Ông kể, những lúc cùng đồng đội chuẩn bị bơi qua sông là lúc hay xem đồng hồ, khi bơi sang đến bên kia bờ bao giờ cũng xem lại đồng hồ và rất mừng vì chiếc đồng hồ vẫn còn chạy.

Trong thời gian sử dụng chiếc đồng hồ này, nhà văn Hồ Phương đã viết rất nhiều tác phẩm: Vệ Út, Cỏ non, Kan lịch…

                                                                                                Nguyễn Hằng