Đi tìm ‘Cô bé nhà bên’ trong thơ Giang Nam

Vanvn- Nhà thơ Giang Nam không chỉ có bài thơ Quê hương nổi tiếng mà sự nghiệp văn học của ông rất phong phú với nhiều tác phẩm giá trị. Nhân câu chuyện đề nghị đặc cách trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho nhà thơ Giang Nam, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu … Đọc tiếp Đi tìm ‘Cô bé nhà bên’ trong thơ Giang Nam